Woo-verzoek indienen

Via een Woo-verzoek vraagt u GBTwente informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit tot stand is gekomen. Iedereen mag een Woo-verzoek indienen bij GBTwente. Een verzoek moet minimaal voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. De informatie moet gaan over ons beleid, de voorbereiding of uitvoering hiervan.
 2. Er dient duidelijk te worden waarover u precies informatie vraagt
 3. GBTwente dient in beginsel over deze informatie te beschikken

Hoe dien ik een Woo-verzoek in? 

U kunt een Woo-verzoek indienen door het formulier hieronder in te vullen. U kunt ons ook een mail sturen. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Uw Woo-verzoek

Beschrijf hierboven in het kort uw verzoek. Is deze ruimte niet groot genoeg om uw verzoek toe te lichten? Voeg dan nog een document toe waarin u het verzoek nader beschrijft. Stuur dit dan mee. U kunt ook eerst het tekstveld groter maken, door rechts in de hoek te slepen.
Voeg hier uw bijlage(n) toe. (JPG, PNG of PDF)

Hoe gaat het verder?

Wij nemen contact met u op voor een eventueel vervolg of toelichting als het Woo-verzoek niet volledig of niet duidelijk aan de voorwaarden voldoet. Alle informatie die openbaar wordt gemaakt door middel van een Woo-besluit is voor iedereen toegankelijk via www.overheid.nl

Wilt u via de mail een Woo-verzoek doen? 

Mail uw verzoek naar [email protected]. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.

 • Schriftelijk een Woo verzoek doen? Stuur uw verzoek naar:
  Afdeling Juridische Zaken
  T.a.v. Woo contactpersoon
  Postbus 845
  7550 AV Hengelo

  Vermeld daarbij altijd:
  • Dat het gaat om een Woo-verzoek
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode
  • Hoe u de informatie zou willen ontvangen