Veelgestelde vragen over uitspraak

(wettelijke beslistermijn)

Wanneer krijgt u een uitspraak (reactie)?

Heeft u een aanvraag of bezwaar bij GBTwente ingediend, dan wordt uw aanvraag of bezwaar onderzocht. Indien nodig vragen wij u aanvullende informatie te verstrekken. Na ontvangst van het laatste bewijsstuk of argumentatie, zult u binnen de wettelijke termijn een beslissing van GBTwente ontvangen of zoveel eerder als mogelijk.

 
Aanvraag kwijtschelding
  • Wettelijke beslistermijn: Geen wettelijke beslistermijn.
  • Streeftijd GBTwente: Binnen 3 maanden.
Bezwaar gemeentelijke belastingen
  • Wettelijke beslistermijn: Binnen het kalenderjaar tenzij in de laatste 6 weken ingediend.
  • Streeftijd GBTwente: Binnen 3 maanden.
Bezwaar WOZ-waarde
  • Wettelijke beslistermijn: Binnen het kalenderjaar tenzij in de laatste 6 weken ingediend.
  • Streeftijd GBTwente: Binnen 5 maanden.

In alle gevallen geldt dat de termijnen lopen vanaf het moment dat het laatste bewijsstuk of argumentatie ontvangen is bij GBTwente. GBTwente kan termijnen verlengen door opschorten, verdagen of uitstellen. U wordt daarover geïnformeerd. Wanneer in een wettelijke regeling geen beslistermijn wordt genoemd, geldt een redelijke termijn.