Veelgestelde vragen over uitspraak

(wettelijke beslistermijn)

Wanneer krijg ik een uitspraak (reactie)?

Heeft u een aanvraag of bezwaar bij GBtwente ingediend, dan wordt uw aanvraag of bezwaar onderzocht. Indien nodig vragen wij u aanvullende informatie te verstrekken. Na ontvangst van het laatste bewijsstuk of argumentatie, zult u binnen de wettelijke termijn een beslissing van GBTwente ontvangen of zoveel eerder als mogelijk.

Aanvraag kwijtschelding
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar WOZ waarde
Wettelijke beslistermijn
Geen wettelijke beslistermijn
Binnen het kalenderjaar tenzij in de laatste 6 weken ingediend
Binnen het kalenderjaar tenzij in de laatste 6 weken ingediend
Streeftijd GBTwente
Binnen 3 maanden*
Binnen 3 maanden
Binnen 5 maanden
In alle gevallen geldt dat de termijnen lopen vanaf het moment dat het laatste bewijsstuk of argumentatie ontvangen is bij GBTwente. GBTwente kan termijnen verlengen door opschorten, verdagen of uitstellen. U wordt daarover geïnformeerd. Wanneer in een wettelijke regeling geen beslistermijn wordt genoemd, geldt een redelijke termijn.
* De afhandelingstermijn van uw kwijtscheldingsverzoek kan momenteel langer zijn dan 12 weken, we doen er alles aan om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen.