Veelgestelde vragen van ondernemers 

U bent ondernemer/ u heeft een bedrijf. Hoe kunt u inloggen in ons digitaal loket Mijn GBTwente?

Ondernemers en bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning of een combinatie van het RSIN nummer en het aanslagnummer.

Wanneer bent u voor de gemeentelijke belastingen een ondernemer?

Volgens de wet (en voor GBTwente) bent u ondernemer als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. Wilt u meer informatie over wanneer u een ondernemer bent? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

Wie krijgt de aanslag de persoon of het bedrijf?

Bij een eenmanszaak staan de belastingen voor het bedrijf op dezelfde aanslag als de belastingen voor het privé-gedeelte. Een eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijk persoon met een bedrijf. Bij alle andere rechtsvormen gaat de aanslag naar het bedrijf.

U start een bedrijf vanuit huis. Veranderen de aanslagen van de gemeentelijke belastingen?

Nee, de aanslagen van de gemeentelijke belastingen veranderen niet zolang u niets aan uw woning verandert.

U bent geen eigenaar maar gebruiker van een bedrijfspand of grond. Wie betaalt de OZB?

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Gebruikersbelasting is net als eigenarenbelasting een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker dan betaalt u de aanslag voor het hele jaar.

U wordt of bent maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet GBTwente één persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren kent, wordt één belastingplichtige aangewezen op basis van de beleidslijn van GBTwente.

De aanslag kan wel op een andere naam worden gezet. Er moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door alle eigenaren. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Er staan zowel privé- als zakelijke belastingen op mijn aanslag. Kan de aanslag gesplitst worden?

Het is mogelijk om een aanslag te splitsen in een zakelijk en een privé deel. Het splitsen van uw aanslag vraagt u aan via ons contactformulier*

*Let op: de aanvraag voor splitsing geldt voor het vólgende belastingjaar. Stel dat u in 2024 de splitsing aanvraagt, dan kunt u pas in 2025 uw aanslag gesplitst ontvangen.

Kan de tenaamstelling van de aanslag gewijzigd worden?

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Kunt u als ondernemer kwijtschelding aanvragen?

Als ondernemer kunt u kwijtschelding aanvragen voor het privé-gedeelte van uw aanslag. Voor het zakelijke deel kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie en normbedragen vindt u op onze pagina Kwijtschelding aanvragen.

Wat is de waardepeildatum?

GBTwente stelt de WOZ-waarde vast naar het waardeniveau op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Voor belastingjaar 2023 is de waardepeildatum 1 januari 2022. We kijken dus naar de marktomstandigheden een jaar vóórdat aan u de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt.

Heeft het Coronavirus/de pandemie invloed op de WOZ-waarden voor 2023?

Op de waardepeildatum 1 januari 2022 waren er (vanwege de toen geldende corona-maatregelen) beperkingen in het gebruik van bijvoorbeeld restaurants, cafés, concertzalen, onderwijsgebouwen, bioscopen, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties, dorpshuizen en musea. Bij de waardering (waardepeildatum 1 januari 2022) van deze soorten vastgoed hebben we rekening gehouden met deze beperkingen van het gebruik.

U mocht uw pand winkel/horeca niet gebruiken. In hoeverre houdt GBTwente hier rekening mee bij de taxatie?

Bij de taxatie voor winkels en horeca panden is rekening gehouden met het aantal gesloten dagen, de dagen open met beperking en niet gesloten dagen in 2022. In hoeverre dit de waarde beïnvloedt ziet de ondernemer op het taxatieverslag.   

Type object
Belastingjaar
Aantal dagen gesloten
Aantal dagen open met beperkende maatregelen
Aantal dagen open
Dagen totaal
Horeca
2022
25
48
292
365
Winkels
2022
14
59
292
365

Kunt u op mijn taxatieverslag zien of er rekening is gehouden met de invloed van het coronavirus/de pandemie?

Als het pand tot de categorie behoort waarbij de specifieke maatregelen gelden dan heeft dit geleid tot een substantiële waardeverandering. Dat kunt u in het taxatieverslag herkennen aan het onderdeel ”8870 - Corona correctie”.

Waarom moet u wijzigingen over uw bedrijfspand zelf doorgeven aan GBTwente?

Voor niet-woningen (zoals een winkelpand, opslag/loods, praktijk, etc.) krijgt GBTwente geen wijzigingen door vanuit een basisregistratie. Dit betekent dat u zelf bij GBTwente moet doorgeven als er iets verandert (in bijvoorbeeld adresgegevens, verhuizingen, overnames, naamswijzigingen, etc.). Klik hier om een wijziging bij GBTwente door te geven. Onze buitendienst-medewerkers controleren jaarlijks niet-woningen waarover wij gegevens of informatie missen.