Veelgestelde vragen over Mijn GBTwente (digitaal loket)

Wat kunt u allemaal regelen in het digitaal loket Mijn GBTwente?

In het digitaal loket kunt u veel zaken zelf regelen. Zo kunt u
  • uw gegevens inzien of wijzigen
  • uw rekeningnummer voor automatisch betalen wijzigen of een automatische incasso intrekken
  • een bezwaar indienen of een lopend bezwaar aanvullen
  • een verzoek tot kwijtschelding aanvragen of een lopend verzoek aanvullen
 

U krijgt de melding “De ingelogde gebruiker is niet bekend”. Wat moet u doen?

De reden voor deze melding is dat u niet de hoofdbelastingplichtige van uw huishouden bent. Daardoor bent u niet gemachtigd ben om de gekozen actie uit te voeren. Dit kan alleen door de hoofdbelastingplichtige gedaan worden. Dit is degene op wiens naam ook de aanslag staat.
 

U krijgt een andere foutmelding in het digitaal loket, wat moet u doen?

Er zijn diverse foutmeldingen die voorkomen in het digitaal loket van Mijn GBTwente. Wat je bij welke foutmelding moet doen staat hieronder uitgelegd:
 
Fout in Backend
Deze foutmelding geeft een verbindingsprobleem tussen verschillen de servers weer. Bij deze melding het verzoek om het nogmaals te proberen. 
 
Wegens drukte ... 
Deze foutmelding komt in de meeste gevallen doordat een upload te groot is. Dit komt onder andere voor bij JPG bestanden, deze fotobestanden zijn vaak te groot. Bij deze melding het verzoek om het bestand te verkleinen en opnieuw te uploaden. Wanneer deze foutmelding voorkomt bij het wijzigen van uw IBAN, dan is er een fout gemaakt in de cijferreeks of de naam van de bank is niet met hoofdletters geschreven.
 
Onbekende error
Deze foutmelding geeft aan dat u te lang offline bent geweest. Er is bijvoorbeeld wel een formulier geopend, maar er zijn langere tijd geen wijzigingen in het formulier aangebracht. Bij deze melding kunt u opnieuw inloggen en het formulier alsnog bewerken.