Veelgestelde vragen over Informatie opvragen

Wanneer vraagt GBTwente u om extra informatie?

GBTwente vraagt u alleen om extra informatie als dit nodig is voor het bepalen van uw WOZ-waarde.

Moet u GBTwente de gevraagde informatie sturen?

Volgens de wet (Artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen) moet u ons de gevraagde informatie sturen. 

Als GBTwente u om extra informatie vraagt staat daar ook bij hoe u deze informatie kunt sturen. Bij voorkeur gebruikt u hiervoor onze webapplicatie of ons digitale loket, dat is voor u en voor ons het makkelijkst. Kunt of wilt u geen informatie sturen via onze webapplicatie of ons digitale loket? Dan staat er ook een andere manier waarop u de gevraagde informatie kunt sturen (bijvoorbeeld per mail of via een formulier op onze website).

Waarom vraagt GBTwente u om foto’s?

Foto's geven een duidelijk beeld van uw woning. In combinatie met uw antwoorden op de vragen krijgen we een duidelijk beeld van uw woning. Door de webapplicatie te gebruiken (via de QR-code) stuurt u ons de gevraagde informatie op een veilige en makkelijke manier, zowel voor u als voor ons. 

U wilt van een bepaalde ruimte geen foto maken. Mag u deze overslaan? 

Ja, u mag deze overslaan. U kunt dan bijvoorbeeld 'Ik heb geen woonkamer relevant voor mijn bezwaar' aanvinken. Ook kunt u een algemene foto of een willekeurige afbeelding toevoegen. 

Wat is de invloed van het onderhouds-, kwaliteits- en voorzieningenniveau op de WOZ-waarde?

Voor de staat van de woning kijken wij naar het
  • kwaliteitsniveau: bouwkundige kwaliteit van de fundering, vloeren, gevels en het dak
  • onderhoudsniveau: het exterieur van de woning zoals schilderwerk, kozijnen, houtwerk
  • voorzieningenniveau: de kwaliteit van de keuken, badkamer en het toilet

Wij gaan in de basis uit van een gemiddeld onderhouds-, kwaliteits- en voorzieningenniveau. Het kan voorkomen dat dit afwijkt van de werkelijkheid en van het gemiddelde. 

De invloed van het onderhouds-, kwaliteits- en voorzieningenniveau is niet in één waarde uit te drukken, omdat dit afhankelijk is van het niveau. Een voorbeeld: De verkoopwaarde van een woning met een keuken en een badkamer van 40 jaar oud, is lager dan die van eenzelfde woning met een keuken en badkamer die kortgeleden zijn geplaatst. Daarom vragen wij u om bij voorkeur foto's te sturen. Foto's geven namelijk een duidelijk beeld van uw woning. 

Een andere woning in uw straat heeft veel meer luxe dan uw woning. Wordt daar rekening mee gehouden?

Wij kunnen niet zien wanneer een woning aan de binnenkant wordt aangepast (en bijvoorbeeld een nieuwe keuken en badkamer krijgt). Er kan daarom in uw straat een woning staan (luxer dan gemiddeld), met een WOZ-waarde die gelijk is aan een minder luxe woning (bijvoorbeeld een gemiddeld onderhouden woning). Hebben wij informatie die laat zien dat een woning luxer is dan gemiddeld (bijvoorbeeld door foto’s in een verkoopadvertentie)? Dan kunnen wij hier wel rekening mee gehouden.

Waarom komt er geen medewerker van GBTwente langs?

Elk jaar waarderen wij ruim 250.000 woningen. Het is voor ons onmogelijk om bij elke woning langs te gaan en de situatie te beoordelen. Daarom vragen wij u om foto's van uw woning. Een foto geeft namelijk een duidelijk beeld van uw woning.

U heeft vorig jaar ook al informatie gestuurd. Wat nu?

Informatie die u in 2022 heeft gestuurd kunnen wij gebruiken bij uw bezwaar tegen de WOZ-waarde van belastingjaar 2023. Is de informatie ouder dan 2 jaar? Dan vragen wij u om nieuwe informatie over uw woning te sturen. 

Zorgen zonnepanelen voor een hogere WOZ-waarde?

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde worden zonnepanelen niet meegenomen in de waardering. Uit verkoopcijfers blijkt nog niet dat voor woningen mét zonnepanelen meer wordt betaald, dan voor woningen zonder zonnepanelen. Als bekend is dat een woning zonnepanelen heeft registreren wij dit in ons systeem. Op dit moment wordt hier nog geen waarde aan gegeven. Blijkt in de toekomst dat zonnepanelen invloed hebben op de waarde van een woning? Dan houden wij daar rekening mee. 

Wat kunt u doen als u de informatie niet kunt aanleveren via de QR-code?

Heeft u geen smartphone/tablet of kunt of wilt u geen informatie via de beveiligde webapplicatie sturen? Maak dan gebruik van het formulier op onze website. Ga naar onze webpagina Informatie opvragen en klik op de knop Formulier invullen onderaan de pagina. Beantwoord alle vragen en voeg de gevraagde bijlagen toe. Klik op Verstuur om ons uw informatie te sturen.

Wat kunt u doen als de QR-code niet werkt? 

Maak dan gebruik van het formulier op onze website. Ga naar onze webpagina Informatie opvragen en klik op de knop Formulier invullen onderaan de pagina. Beantwoord alle vragen en voeg de gevraagde bijlagen toe. Klik op Verstuur om ons uw informatie te sturen. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op telefoonnummer 088 - 64 64 800. 

Wat als u geen informatie opstuurt?

Stuurt u ons geen extra informatie over de woning? Dan behandelen wij uw bezwaar met de informatie die bij ons bekend is. Het kan dan gebeuren dat we onvoldoende rekening houden met de kenmerken van (de binnen- en buitenkant) van uw woning. Het is daarom ook voor uzelf belangrijk om de informatie op te sturen.  

Hoe is en blijft uw privacy gewaarborgd?

De QR-code in de brief is veilig. Uw informatie wordt via een beveiligde internetverbinding op onze beveiligde omgeving opgeslagen. De informatie die u stuurt valt verder onder onze geheimhoudingsplicht (artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht). Wij gebruiken uw informatie alleen om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen. Meer informatie over privacy vindt u in onze Privacyregeling

Hoe lang bewaart GBTwente uw informatie?

Zoals in de Archiefwet (en de daarbij behorende selectie- en vernietigingstermijnen) staat zijn wij verplicht uw informatie 7 jaar te bewaren.