Waarom heffen we onroerende zaakbelasting?

In februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staat ook de onroerende zaakbelasting (OZB). Wilt u weten waarom GBTwente, en alle gemeenten in Nederland, onroerende zaakbelasting heffen? Lees dan verder onder de afbeelding.
Waarom heffen we onroerende zaakbelasting?

GBTwente heft en int gemeentelijke belastingen voor verschillende gemeenten in Twente. De OZB hoort daarbij en is onderdeel van de lokale lasten. Voorzieningen zoals openbare verlichting, brandweer, onderwijs, cultuur en onderhoud aan wegen en plantsoenen, worden betaald vanuit de opbrengsten van de OZB. Woningbezitters, maar ook eigenaren en huurders van bedrijfspanden en winkels, betalen deze OZB.

Waarom heffen gemeenten onroerendezaakbelastingen (OZB)?

Gemeenten heffen al sinds lange tijd belastingen op onroerende zaken. Dit wordt gedaan om een deel van de taken van gemeenten te betalen. De OZB is de grootste ‘eigen’ inkomstenbron van gemeenten. Iedere gemeente in Nederland heft OZB.

GBTwente heft en int de OZB voor de gemeente Almelo, Berkeland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand.

Waar wordt de OZB voor gebruikt?

De inkomsten uit de OZB vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de inkomsten geen vooraf bepaald doel hebben, maar dat de gemeenteraad bepaalt waarvoor de opbrengsten uit de OZB worden gebruikt. De opbrengst van de OZB draagt bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente en zorgt voor een fijne leefomgeving voor ons allemaal.

Hoe wordt bepaald wat u betaalt aan OZB?

De gemeenteraad bepaald welke tarieven elk jaar worden gebruikt voor de OZB. Daarnaast kan de gemeenteraad bepalen hoe de lasten worden verdeeld. Steeds vaker kijkt een gemeenteraad bij het bepalen van het tarief voor woningen niet alleen naar de OZB opbrengst, maar ook naar het totaal aan woonlasten. Bij woonlasten horen ook de aanslag afvalstoffenheffing en de aanslag rioolheffing.

De hoogte van de OZB die een inwoner betaalt is afhankelijk het tarief dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Met dit tarief wordt op basis van de WOZ-waarde van het pand of woning berekent hoeveel OZB u betaalt. De WOZ-waarde van een woning wordt met modelmatige berekeningen bepaald. Het bepalen van de WOZ-waarde van panden is een wettelijke taak van de gemeente. Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Lees hier hoe de WOZ-waarde van een pand wordt bepaald. 

Wanneer weet u hoeveel OZB u betaalt? 

In februari staat op de aanslag gemeentelijke belastingen hoeveel OZB u betaalt. Vindt u dat er iets niet klopt in uw aanslag gemeentelijke belastingen? Bel ons dan! We helpen u graag met al uw vragen.  Klik hier voor onze contactgegevens.