Update voor eigenaren met meerdere eigendommen (instanties)

Verspreid over de maand februari ontvangen huiseigenaren en bedrijven weer de jaarlijkse aanslag met gemeentelijke belastingen. De bijbehorende specificatie voor eigenaren met meerdere eigendommen (instanties) is te vinden in het digitaal loket.
Gepubliceerd op 27.01.2022, 09:00
Update voor eigenaren met meerdere eigendommen (instanties)

In februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. De bijbehorende specificatie werd altijd door GBTwente naar u gemaild.

Waar kan ik de specificatie van de aanslag gemeentelijke belastingen nu vinden?

Vanaf dit jaar kunt u deze specificatie vinden in het digitaal loket Mijn GBTwente.

Hoe werkt het inloggen via het digitaal loket Mijn GBTwente?

Maak gebruik van uw RSIN-nummer en uw het nummer van uw aanslag.