Uitbetaling proceskostenvergoeding WOZ-bureaus

De Wet WOZ is vanaf 1 januari 2024 veranderd om WOZ-bureaus, die vaak werken op een no-cure-no-pay basis, te beperken.
Gepubliceerd op 21.02.2024, 14:14
Uitbetaling proceskostenvergoeding WOZ-bureaus

De Wet WOZ is vanaf 1 januari 2024 veranderd om WOZ-bureaus, die vaak werken op een no-cure-no-pay basis, te beperken. Een belangrijke verandering heeft te maken met hoe de proceskostenvergoeding wordt uitbetaald. Vanaf nu moeten we deze vergoeding rechtstreeks overmaken naar de persoon voor wie het WOZ-bureau bezwaar heeft ingediend, in plaats van naar het bureau zelf. Dit is een wettelijke verplichting volgens artikel 30a van de Wet WOZ.

Sommige WOZ-bureaus vermelden in hun standaardmachtiging dat de vergoeding aan hen moet worden betaald. Dit is in strijd met artikel 30a van de Wet WOZ, wat betekent dat dit deel van de machtiging juridisch niet geldig is. Als u een bezwaar laat indienen door een WOZ-bureau en we passen de WOZ-waarde aan als gevolg daarvan, ontvangt u de proceskostenvergoeding van ons en niet het bureau. Het bureau zal u vervolgens een factuur sturen voor hetzelfde bedrag.