Geen uitspraak op uw WOZ-bezwaar ontvangen?

Uw WOZ-bezwaarschrift is dan nog in behandeling. Wij proberen WOZ-bezwaren binnen 5 maanden na ontvangst af te handelen. Dit is niet bij alle binnengekomen WOZ-bezwaren gelukt. Wij doen ons best om uw WOZ-bezwaar zo snel mogelijk af te handelen. De wettelijke datum voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften is 31 december van het lopende kalenderjaar. De uitspraak op uw bezwaar ontvangt u per brief. In deze brief staat of de WOZ-waarde wordt aangepast.
Gepubliceerd op 19.09.2023, 07:00
Geen uitspraak op uw WOZ-bezwaar ontvangen?