GBTwente mag aanslagen en WOZ-waarden verzenden

Verspreid over de maand februari ontvangen huiseigenaren en bedrijven weer de jaarlijkse aanslag met gemeentelijke belastingen. Hierop staat ook de nieuwe WOZ-waarde van onroerende zaken, zoals woningen.
Gepubliceerd op 27.01.2022, 09:00
GBTwente mag aanslagen en WOZ-waarden verzenden

De Waarderingskamer heeft goedkeuring gegeven aan GBTwente om de WOZ-waarden van 2022 bekend te maken. Met deze goedkeuring geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door GBTwente voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk? 

De Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwerking en gemeenten taxaties van onroerende zaken, zoals huizen, goed uitvoeren. De WOZ-waarde voor 2022 is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021. De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd.

Waarom stijgen de WOZ-waarden?

Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de WOZ-waarde gestegen. Verhoging van de WOZ-waarde kan ook door nieuwbouw of verbouw, of niet eerder goed geregistreerde bijgebouwen. Ook kan het zijn dat een hogere WOZ-waarde op de aanslag staat, doordat objectkenmerken van het pand zijn veranderd. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de oppervlakte, ligging, onderhoud van de woning. Inwoners, die vinden dat hun WOZ-waarde niet klopt, kunnen rechtstreeks contact opnemen met GBTwente. Door eerst te bellen met GBTwente is bezwaar indienen vaak helemaal niet meer nodig.

Wil je meer weten over de WOZ-waarde en hoe deze tot stand komt? 

Klik hier voor meer informatie over de WOZ-waarde. We leggen je graag uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt.