De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor). Meer weten? Lees dan verder.
Gepubliceerd op 22.01.2024, 07:00
De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Wist je dat GBTwente de belastingtaak voor jouw gemeente uitvoert?

Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket Mijn GBTwente. Komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op. De contactgegevens staan ook onderaan op de voorzijde van de aanslag vermeld.

Hoe zit het met de WOZ-waarde? 

Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Hoe doen wij dat? Taxateurs werken bij GBTwente met modellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Kijk hier.

Hebt u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen of op www.gbtwente.nl. Verder kunt u veel zelf regelen in ons digitaal loket door in te loggen op Mijn GBTwente