Controle hondenbelasting 2023

Deze week wordt gestart met de controle hondenbelasting. Vanaf 12 september 2023 wordt de gemeente Hengelo gecontroleerd. In opdracht van uw gemeente heft en int GBTwente hondenbelasting. De komende maanden zijn controleurs op pad om te controleren of het juiste aantal honden geregistreerd staat.
Gepubliceerd op 18.04.2023, 07:00
Controle hondenbelasting 2023

Wat is hondenbelasting?

Hondenbelasting is de belasting die u betaalt voor het hebben van een hond. Hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als u een blindengeleidehond, hulphond of politiehond heeft. In dat geval hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden jonger dan drie maanden en nog aanwezig bij de moederhond betaalt u geen hondenbelasting.
 

Wie betaalt hondenbelasting?

De eigenaar van een hond betaalt hondenbelasting. Degene die de aanslag gemeentelijke belastingen krijgt, ontvangt ook de aanslag hondenbelasting.

Heeft u een nieuwe hond of geen hond meer?

Zodra u een hond heeft, meldt u deze aan. Als uw hond is overleden, verhuisd of u heeft de hond verkocht, meldt u deze af. Het is wel belangrijk dat u een bewijs heeft van de dierenarts als uw hond is overleden, of dat u de gegevens van de nieuwe eigenaar heeft als u de hond heeft verkocht. Dit geldt ook wanneer uw hond is verhuisd, bijvoorbeeld bij een scheiding terwijl u in het huis bent blijven wonen. Een hond (af)melden* kan via ons digitaal loket Mijn GBTwente.
*Let op: U kunt uw hond alleen afmelden als de aanslag hondenbelasting ook op uw naam staat.


Kan er een controleur aan uw deur komen?

Dat kan. Namens uw gemeente stuurt GBTwente regelmatig controleurs op pad om te controleren op hondenbezit. Zij zullen in het kader van de hondenbelasting controleren of u nog een hond heeft en of het juiste aantal honden bij uw gemeente bekend is.
 

Wie zijn de controleurs?

De controleurs zijn in dienst van Legitiem BV. Zij kunnen zich legitimeren met een identiteitspasje van GBTwente. De controle wordt op verzoek van de gemeente uitgevoerd. Ieder jaar voeren we de controles uit.

Wat gebeurt er als u niet thuis bent?

Als u niet thuis bent, laat de controleur informatie voor u achter over hoe u een hond kunt af-aanmelden. Ook adressen waar al hondenbezit geregistreerd is, kunnen bezocht worden.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling als u een hulphond heeft?

Als u een hulphond heeft wordt deze vrijgesteld. Bij de aanmelding van uw hond stuurt u een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat uw hond een hulphond is.

Moet u aangifte doen?

Iedereen die één of meerdere honden houdt, is verplicht hiervan bij de gemeente aangifte te doen als uw gemeente hondenbelasting heft. Hondenbelasting wordt geheven in Enschede en Hengelo. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan kunt u dat doen via ons digitaal loket Mijn GBTwente.