Help ons verbeteren

Aanslag waterschapsbelasting door GBLT in Zwolle verstuurd

Deze week verstuurt GBLT in Zwolle de aanslag waterschapsbelasting voor het beheersgebied Vechtstromen - Regge en Dinkel. De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u vier weken later (in de laatste week van februari) van GBTwente in Hengelo.
Gepubliceerd op 22.01.2020, 14:30
Aanslag waterschapsbelasting door GBLT in Zwolle verstuurd

Aanslag waterschapsbelasting

Deze week verstuurt GBLT in Zwolle de aanslag waterschapsbelasting voor het beheersgebied Vechtstromen - Regge en Dinkel. Kwijtschelding voor waterschapsbelasting vraagt u aan bij GBLT. Kijk voor meer informatie op uw aanslag waterschapsbelasting of www.gblt.nl.

Aanslag gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u vier weken later (in de laatste week van februari) van GBTwente in Hengelo. Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen vraagt u aan bij GBTwente in Hengelo. Ga naar ons digitaal loket Mijn GBTwente en kies voor kwijtschelding. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat.

Twee keer kwijtschelding aanvragen

Tot 2020 kon u in één keer kwijtschelding aanvragen voor zowel de waterschapslasten als de gemeentelijke belastingen. Dat is nu niet meer zo. De redenen daarvoor zijn:

  1. Waterschappen leggen hun belastingaanslag eerder op dan GBTwente. U hoeft met het aanvragen van kwijtschelding voor de waterschapslasten dus niet meer te wachten tot u de aanslag van GBTwente ontvangt.
  2. Waterschappen en gemeenten hebben een verschillend kwijtscheldingsbeleid. GBLT en GBTwente kunnen u nu duidelijker uitleggen waarom u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

U krijgt twee verschillende uitspraken. Dat was al zo en dat blijft zo.