Wat doet de gemeente met uw geld?

Ieder jaar betaalt u belasting aan uw gemeente. GBTwente zorgt ervoor dat uw gemeente het belastinggeld krijgt. Uw gemeente bepaalt wat er met het geld wordt gedaan. Veel van de algemene voorzieningen worden van belastinggeld betaald.

Uw gemeente zorgt bijvoorbeeld voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Denk aan straten, riolering, verlichting en groen. Verder regelt uw gemeente voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Ook verzamelt uw gemeente huishoudelijk afval in.  Zo levert u samen met uw gemeente een bijdrage aan een prettige leefomgeving.