Disclaimer

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij houden ons daarom aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat: 

  • Wij uw mailadres alleen gebruiken om u eenvragenlijst toe te sturen. De feedback die u geeft in de vragenlijst is anoniem. Wij gebruiken uw feedback om onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden. 
  • Wij uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wilt u geen mails meer ontvangen met uitnodiging voor een vragenlijst? Stuur dan een mail naar [email protected].