Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen over Vroeg Eropaf

Wat is Vroeg Eropaf?

Vroeg Eropaf is een project waarbij een gemeente inwoners helpt bij beginnende schulden. Als inwoners vaste lasten - waaronder gemeentelijke belastingen - niet (meer) kunnen betalen, dan geeft GBTwente een signaal af. Ook woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven in heel Twente doen dat. Alle signalen worden gemeld in één centraal register dat is opgesteld en handelt in lijn met de privacy wetgeving. Zo krijgt een gemeente inwoners met geldproblemen sneller in beeld en kan hulp op maat aanbieden.

Wat doet GBTwente voor Vroeg Eropaf?

Als u bijvoorbeeld langer dan een maand na de vervaldatum een rekening niet betaalt, geeft GBTwente een signaal door aan uw gemeente. Zij krijgen zulke signalen ook van andere instanties zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers.

Wat doet de gemeente voor Vroeg Eropaf?

Als u bij twee of meer deelnemende partners een betalingsachterstand heeft, kan de gemeente  contact met u opnemen. De gemeente kan u dan helpen op tijd een oplossing te vinden voor betalingsproblemen zodat de schulden niet te groot worden.

Ben ik verplicht mee te werken met de gemeente aan Vroeg Eropaf?

Nee. Niemand is verplicht mee te werken. Het hulpaanbod van uw gemeente is vrijblijvend. U beslist zelf of u hulp wilt aanvaarden. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken. In onze privacyregeling vindt u meer informatie over uw rechten.

Heeft Vroeg Eropaf iets te maken met de BKR registratie?

Nee. BKR is een landelijk registratiesysteem voor leningen. Vroeg Eropaf is een regionaal project voor hulp bij betalingsachterstanden. U wordt dus niet BKR geregistreerd.

Komt de gemeente aan de deur als ik één keer niet op tijd heb betaald?

Nee. Alleen als u minimaal één achterstand heeft bij twee verschillende deelnemende partners, kan uw gemeente contact met u opnemen.

Welke instanties doen mee aan Vroeg Eropaf?

De 14 Twentse gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en GBTwente. De deelnemende partners aan het project Vroeg Eropaf zijn de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser, Wierden, Haaksbergen, Rijssen-Holten, Enschede, Twenterand, Oldenzaal, Hengelo, Borne, Hof van Twente, Hellendoorn, Almelo en CZ, GBTwente, Beter wonen, Sint Joseph, Domijn, Ennatuurlijk, Essent, Zilveren Kuis, Warmtebedrijf Hengelo, Welbions, Menzis, Woon, De goede woning, VGZ, Vitens en Wbo wonen.

Waar kan ik vragen stellen over Vroeg Eropaf?

Kijk op de site van uw gemeente of neem contact op met uw gemeente

Wat kan ik zelf doen om schulden te voorkomen?

Ga er zelf vroeg op af. Uw gemeente kan hulp bieden.Kijk op de site van uw gemeente voor meer informatie over hulp bij beginnende schulden

Wat doen jullie met mijn gegevens in het kader van Vroeg Eropaf?

Alle signalen van deelnemende partners worden gemeld in één register dat is opgesteld en handelt in lijn met de privacy wetgeving. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In onze privacyregeling vindt u daarover meer informatie.

Wat moet ik doen als ik niet wil dat mijn gegevens in het kader van Vroeg Eropaf worden doorgegeven?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt per mail een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, zullen wij u vervolgens uitnodigen om met uw identiteitsbewijs langs te komen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen wat uw rechten zijn bij het gebruik maken van uw persoonsgegevens.