Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen als ondernemer 

Ik ben ondernemer en kan niet inloggen met een DigiD. Wat moet ik doen?

Bedrijven kunnen inloggen met een combinatie van het RSIN nummer en het aanslagnummer.

Hoe regel ik als bedrijf mijn gemeentelijke belastingen?

Het is nog niet mogelijk om als bedrijf deze zaken online te regelen. Denk hierbij aan zaken als het digitaal  inzien van aanslagen, aanvragen van taxatieverslagen en het regelen van een automatische incasso (machtiging). Neem hiervoor contact op met GBTwente.

Wanneer ben ik voor de gemeentelijke belastingen een ondernemer?

U bent een ondernemer wanneer u zelf enige inkomsten uit uw onderneming genereert, ook als dit in aanvulling op uw loon of uitkering is. U hoeft niet bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven te staan. Als u wel bij de KvK ingeschreven staat, maar geen inkomsten uit uw onderneming genereert, zien wij u ook als ondernemer.

Wie krijgt de aanslag de persoon of de onderneming?

Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) staan de belastingen voor het bedrijf op dezelfde aanslag als de belastingen voor het privé-gedeelte. Een eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijk persoon met een onderneming. Bij een VOF komt de aanslag op naam van één van de vennoten te staan. Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de financiën van de VOF. Bij een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) gaat de aanslag naar het bedrijf.

Ik start een onderneming vanuit huis. Veranderen de aanslagen van de gemeentelijke belastingen?

Nee, de aanslagen van de gemeentelijke belastingen veranderen niet zolang u niets aan uw woning verandert.

Ik ben geen eigenaar maar gebruiker van een bedrijfspand of grond. Wie betaalt de OZB?

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting zijn ook hier de gegevens die gelden op 1 januari zijn bepalend voor het hele jaar. De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand gebruikt.

Ik word of ben maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet GBTwente één persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren kent, wordt één belastingplichtige aangewezen op basis van de beleidslijn van GBTwente.

De aanslag kan wel op een andere naam worden gezet. Er moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door alle eigenaren. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Er staan zowel privé- als zakelijke belastingen op mijn biljet. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Waarschijnlijk maakt u deel uit van een VOF, CV of maatschap. GBTwente legt aanslagen op gebaseerd op de gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert sinds 2005 geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Om uw financiële administratie op orde te houden, kunt u de aanslag wel gedeeltelijk van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen.

Kan de tenaamstelling van de aanslag gewijzigd worden?

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.