Veelgestelde vragen over het inlichtingenformulier 

(Inlichtingenformulier aankoop woning)

Waarom vraagt GBTwente u om extra informatie op te sturen?

Wij vragen om extra informatie om een zo volledig mogelijk beeld van uw woning te krijgen. De primaire kenmerken, zoals de vierkante meters, zijn bij ons bekend. Via luchtfoto’s kunnen wij uw woning van de buitenzijde bekijken. Echter hebben wij geen beeld van hoe uw woning aan de binnenzijde eruit ziet. Wij vragen u foto’s op te sturen zodat wij uw inpandige situatie kunnen vergelijken met de inpandige situatie van vergelijkbare verkochte woningen. Hierdoor kunnen wij een nauwkeurigere inschatting maken van uw WOZ-waarde. Mocht uw woning van binnen verouderd zijn, terwijl de vergelijkbare verkochte woningen in betere staat zijn verkocht, dan zullen wij hier rekening mee moeten houden.

Zorgen zonnepanelen en andere duurzame maatregelen voor een hogere WOZ-waarde?

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde worden zonnepanelen niet meegenomen in de waardering. Uit verkoopcijfers blijkt nog niet dat voor woningen mét zonnepanelen meer wordt betaald, dan voor woningen zonder zonnepanelen. Wanneer wij opmerken dat een woning beschikt over zonnepanelen, wordt dit wel geregistreerd in ons systeem, maar hier wordt nog geen waarde aan gegeven. Mocht in de toekomst blijken dat de aanwezigheid van zonnepanelen van invloed is op de waarde kunnen wij hiermee rekening houden.

Wat is de invloed van de ligging van uw woning?

De ligging van uw woning heeft een grote invloed op de hoogte van de WOZ-waarde. Binnen een gemeente zijn er per wijk- en buurtniveau verschillende waardeniveaus te zien. Een woning in wijk A kan bijvoorbeeld een hogere waarde hebben dan een identieke woning in wijk B. Middels wijk- en buurtcodes is de ligging van uw woning vastgelegd in ons systeem. Door de input van verkoopcijfers is per wijk- en buurtniveau het waardeniveau bepaald, en wordt de waarde hiernaar gecorrigeerd.

De meeste woningen hebben een gemiddelde ligging, echter zijn hier soms uitzonderingen op; in positieve – en negatieve zin. Wanneer een woning een afwijkende ligging heeft, kan hiermee rekening gehouden worden middels de aanduiding ‘slecht’, ‘matig’, ‘goed’ of ‘uitstekend’. Door deze verfijning van de ligging aan te brengen, wordt de waarde gecorrigeerd. De taxateur zal beoordelen of er voldoende rekening gehouden is met de ligging en of er een verfijning nodig is.

Wat is de invloed van gedateerde voorzieningen/achterstallig onderhoud/kwaliteit?

Naast de ligging en vierkante meters van een woning, is de staat van de woning van invloed op de waarde. De staat van de woning bepalen wij aan de hand van de zogenoemde secundaire kenmerken. Voor de staat van de woning kijken wij naar het kwaliteitsniveau (= bouwkundige kwaliteit van de fundering, vloeren, gevels en het dak), het onderhoudsniveau (= het exterieur van de woning zoals schilderwerk, kozijnen, houtwerk) en het voorzieningenniveau (= de kwaliteit van de keuken, badkamer en het toilet). In principe gaan wij er vanuit dat voor elke woning gemiddeld onderhoud wordt gepleegd, en de woning up-to-date wordt gehouden. Daarom staan de secundaire kenmerken in principe voor elke woning op gemiddeld. Het kan echter zo zijn dat de secundaire kenmerken van uw woning afwijken van het gemiddelde.

De invloed van afwijkende secundaire kenmerken op de waarde is lastig uit te drukken in een bepaalde waarde. Het is namelijk afhankelijk van de waarde die gerekend wordt voor de opstallen en de mate van afwijkende secundaire kenmerken. Er zijn verschillende gradaties in secundaire kenmerken en we kunnen hier dus ook pas in de juiste mate rekening mee houden wanneer we weten hoe ernstig de situatie is. Ook leggen we de inpandige situatie van uw woning naast de inpandige situaties van de vergelijkbare verkopen, om op die manier goed in te kunnen schatten wat de WOZ-waarde van uw woning is.

Waarom komen jullie niet langs?

Elk jaar waarderen wij ruim 250.000 woningen. Het is voor ons onmogelijk om bij elke woning langs te gaan en de inpandige situatie te beoordelen. Wij gaan er vanuit dat elke woning gemiddeld onderhouden is, en up-to-date wordt gehouden. Wanneer blijkt dat de feitelijke situatie afwijkt van gemiddeld, zullen wij dit wijzigen in het systeem. Mocht het nodig zijn om een woning inpandig op te nemen, kan een taxateur langskomen voor een inpandige opname.

Een andere woning in mijn straat heeft veel meer luxe dan mijn woning, wordt hier rekening mee gehouden?

Nee, hiermee kunnen wij geen rekening houden. Wij zien niet wanneer een woning inpandig wordt opgeknapt en bijvoorbeeld voorzien wordt van een nieuwe keuken en badkamer. Daardoor kan het zijn dat er in uw straat een woning is die luxer is dan gemiddeld, maar waarvan de WOZ-waarde gelijk is aan de gemiddeld onderhouden woningen. Wanneer wij gegevens hebben waaruit blijkt dat een woning in bovengemiddelde staat verkeert (bijvoorbeeld door foto’s in een verkoopadvertentie) kunnen wij hier wel rekening mee gehouden.