Veelgestelde vragen over het informatieverzoek

Dit is een pilot voor de gemeente Enschede.

Ik kan de QR code niet scannen.

  • Open de camera app op uw mobiele telefoon en richt de camera op de QR code. U ziet nu een pop-up met een link naar een webpagina. Klik op deze link.
  • Bij oudere smartphones kan het zijn dat u eerst een QR-scanner app uit de Play Store (android) of Apple Store moet downloaden. Open deze app en richt de camera op de QR code. U ziet nu een pop-up met een link naar een webpagina. Klikt u op deze link.

De QR code werkt niet.

  • Er is een tijdelijke storing of de website is even niet bereikbaar. Probeer het later op de dag of morgen nog een keer. 
  • U heeft de vragen al ingevuld, dit kan maar één keer.

Waarom moet ik deze gegevens aanleveren?

De informatie gebruiken wij om te controleren of we de juiste gegevens gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde. Ook kunnen wij met deze informatie controleren in hoeverre uw woning vergelijkbaar is met ongeveer dezelfde verkochte woningen. Zijn de kenmerken aan de binnenkant van uw woning anders dan bij deze verkochte woningen? Dit heeft invloed op het bepalen van de WOZ-waarde.

Ik heb deze gegevens al eens aangeleverd. 

Voor een juiste WOZ-waarde is het noodzakelijk om uit te gaan van de meest actuele situatie. Wij vragen u dan ook om de gegevens opnieuw aan te leveren.

 

Kunnen de gegevens op een andere manier worden aangeleverd?

Lukt het echt niet om de gegevens via de QR code aan te leveren, neemt u dan telefonisch contact met ons op via nummer 088 - 64 64 800. Wij helpen u dan graag verder. Ook als u geen foto's wilt maken van de binnenkant van uw woning kunt u telefonisch contact opnemen.

Wat zijn de stappen voor het opsturen van foto’s en extra informatie?

Om het verzenden zo snel mogelijk te laten verlopen, adviseren wij u een stabiele internet/WIFI-verbinding.

  1. Scan de QR-code op de brief met de camera van uw smartphone of tablet. Bij oudere smartphones of tablets kan het zijn dat u een QR-scanner moet downloaden.
  2. Doorloop de stappen en maak foto’s.
  3. Aan het eind krijgt u een pagina waarop u op verzenden kunt klikken. Eerst moet u het vinkje dat u alle informatie naar waarheid heeft ingevuld aanzetten. Daarna wordt de knop ‘Verzenden’ actief.

Hoeveel tijd kost het?

Het invullen van de vragenlijst en het maken van de foto’s duurt ongeveer 10 minuten. De link/webapplicatie is beveiligd en wij gebruiken de gegevens alleen voor het vaststellen van de WOZ-waarde.

Ik ben halverwege gestopt met invullen van de vragenlijst. Wat nu?

De link/webapplicatie moet dan opnieuw worden geopend. U kunt niet verder gaan waar u bent gebleven. De gegevens zijn tussendoor niet opgeslagen. Dus het is belangrijk dat u de vragenlijst in één keer doorloopt.

Krijg ik een bevestiging na het versturen van de vragenlijst en foto’s?

U ontvangt een bevestiging (groen vinkje) in het scherm te zien met de volgende tekst. “We hebben de ingevulde gegevens van uw woning in goede orde ontvangen.”

Hoe zit het met de veiligheid van persoonsgegevens?

Er worden geen persoonsgegevens gevraagd en verwerkt. De foto’s worden behandeld als objectgegevens en dus als brondocumenten binnen de WOZ-administratie.

Is het systeem wel goed beveiligd?

Normaal gesproken bezoekt een taxateur de woning. De taxateur loopt door de verschillende leefruimtes van het huis en maakt hierbij foto’s en aantekeningen om de secundaire kenmerken te beoordelen en op te nemen in het rapport. Nu ligt de regie bij u zelf. Dit heeft geen effect op uw privacy. De foto’s komen namelijk in exact hetzelfde beveiligde systeem terecht. Eigenlijk verandert er dus niets. De ontvangst en overdracht van de foto’s naar de beveiligde GBTwente-omgeving geschiedt volgens de wereldwijd erkende informatieveiligheidsnorm ISO 27001. GBTwente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met (persoons)gegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Wie ziet mijn foto’s?

De foto’s en bijbehorende informatie over de onderhoudstoestand van de woning worden in het beveiligde systeem gekoppeld aan uw woning. Alleen werkvoorbereiders en taxateurs van GBTwente hebben inzage in de foto’s. Ook uzelf (of uw gemachtigde) heeft recht van inzage.

Waarvoor worden mijn foto’s gebruikt?

Door uw deelname heeft de taxateur nu inzicht in zowel de primaire kenmerken (gegevens buitenkant huis) als de secundaire kenmerken (gegevens binnenkant huis) om de WOZ-waarde nauwkeurig vast te stellen.

De foto’s en bijbehorende onderhoudsinformatie van de woning worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan enkel ter onderbouwing van de gehanteerde factoren voor kwaliteit, onderhoud en voorzieningen, ofwel ter onderbouwing van de registratie van de secundaire objectkenmerken met het doel de WOZ-waarde vaststellen.

Hoe lang worden mijn foto’s bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld dan wel om aan wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen. In ieder geval nooit langer dan 7 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring: https://gbtwente.nl/privacyregeling

Wat is de wettelijke verplichting?

Het verstrekken van informatie over secundaire kenmerken is bij wet verplicht. GBTwente heeft de plicht om de secundaire kenmerken van de woning te registreren volgens een vastgelegde systematiek. Dit volgt uit de waarderingsinstructie en de wettelijke bevoegdheid om informatie uit te vragen, zoals beschreven in de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR).

Ook op de website van onze toezichthouder is daar meer informatie over te vinden (https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/beoordeling-objectkenmerken/). Evengoed is de inwoner verplicht om deze gegevens te verstrekken om tot een juiste WOZ-waarde bepaling te komen. De manier waarop staat echter vrij. Daarom heeft GBTwente ervoor gekozen een brief naar inwoners te sturen die de mogelijkheid biedt om de gegevens op een andere manier - dan foto’s – door te geven.

Toch heeft het maken en versturen van foto’s wel de voorkeur, omdat dit een objectievere kijk geeft op de staat van woning. Inwoners kijken nu eenmaal niet door de bril van een taxateur, terwijl deze getrainde blik nodig is om tot een juiste WOZ-waarde te komen. Daarom is het beeldmateriaal een noodzakelijk goed om de kenmerken nauwkeurig te registeren en tot een accurate en juiste WOZ-waarde te komen. In geval van bezwaar, wordt er eveneens om foto’s gevraagd als bewijslast.

Waarom vragen we de inwoner om hulp?

Het is qua capaciteit onmogelijk om alle woningen inpandig te bezoeken, daarom vragen we u om hulp. Middels de QR-code kan de informatie snel en gemakkelijk aangeleverd worden, waarna een deskundige taxateur op afstand een accurate en juiste WOZ-waarde kan vaststellen. Dit scheelt tijd, geld maar ook bezwaren. Bij het niet kunnen of willen versturen van de foto’s, kan de inwoner contact met GBTwente tel: 088-6464 800 opnemen. Samen kijken we naar een passende oplossing.

Waarom vragen we eigenaren van woningen om deze informatie?

De meeste gemeenten hanteren deze werkwijze alleen bij de woningen in bezwaar. GBTwente trekt echter het moment naar voren om geen onderscheid te maken tussen bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers, en om juist bezwaren te voorkomen. Iedereen heeft recht op een juiste WOZ-waarde en niet enkel degene die bezwaar maakt. Dat zou rechtsongelijkheid opleveren. Daarnaast zorgt deze werkwijze voor een volledig bestand, waardoor wij een juiste WOZ-waarde kunnen bepalen.

Waarom maken wij gebruik van deze werkwijze?

Veel andere gemeenten maken geen gebruik van deze werkwijze. Ongeveer 80 gemeenten in Nederland hanteren recent ook deze werkwijze. En dit aantal groeit elk jaar. Bovendien heeft de Waarderingskamer de eis gesteld om op een vastgestelde systematische wijze de secundaire kenmerken van de woning te registreren. Deze wijze stelt GBTwente in staat om haar bestand te voorzien van volledige, correct juiste en actuele gegevens. Dit voorkomt fouten en leidt juist tot een accurate WOZ-waardebepaling. Alleen zo krijgt de inwoner een eerlijke belastingaanslag.