Veelgestelde vragen over een (extra) container

Ik wil graag een extra container, waar moet ik zijn?

Gemeente AlmeloBorneEnschede, HaaksberkenHengeloLosser en Oldenzaal: u kunt contact zoeken met Twente Milieu, telefoonnummer: 0900 - 85 20 111. Let op: er kunnen kosten verbonden zijn aan een extra container. 

Gemeente Berkelland: u kunt contact opnemen met Ter Horst, telefoonnummer: 0315 - 25 73 13.

Gemeente Bronckhorst: u kunt contact opnemen met Circulus-Berkel of telefonisch met GBTwente via telefoonnummer: 053 - 481 58 89.

Gemeente Twenterand: u kunt contact opnemen met ROVA , telefoonnummer 038 - 427 37 77.

Ik moet voor een extra container betalen, maar ik heb geen extra container. Wat nu?

U kunt bezwaar indienen tegen de extra container. Wanneer een (extra) container wordt gestolen, doet u altijd aangifte van de diefstal bij de politie.

Hoe kan ik een extra storting of mini-container aanvragen?

Om de extra storting of mini-container aan te vragen dient u het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u in ons digitaal loket vinden onder het product 'Aanvraagformulier vier wekelijks restafval inzamelen Almelo'. Hiervoor dient u in te loggen met uw DigiD.

U kunt dit formulier uitprinten, invullen en vervolgens mailen samen met een kopie of foto van het gevraagde bewijs naar [email protected]. Tevens kunt u het formulier uitprinten, invullen en samen met het bewijs per post sturen aan: GBTwente, Demmersweg 140 Hengelo, Postbus 845 7550 AV Hengelo.

Ik heb geen grijze of groene container, wat moet ik doen?

Gemeente Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal: Voert u een huishouding op het betreffende adres? Zo ja, dan kunt u containers aanvragen bij Twente Milieu, telefoonnummer: 0900-8520111. Voorwaarde is wel dat u op het adres ingeschreven staat en dat de woning is geregistreerd bij GBTwente.

Gemeente Berkelland: Als u de container wilt ruilen voor een grotere of een kleinere, als uw container kapot is of als de sticker van de container af is, neemt u dan contact op met de 'publiekswinkel', telefoonnummer: 0545 - 250 250. Dit nummer belt u ook als u een extra container wilt.

Gemeente Bronckhorst: Op elk adres hoort minimaal één grijze container (of een afvalpas voor de ondergrondse container voor restafval bij een milieuparkje) en één groene container (voor GFT-afval) aanwezig te zijn. Op de meeste adressen staat ook een container voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier en één voor kunststof verpakkingen/zuivel- en sappakken. Deze twee containers zijn niet verplicht. Wilt u containers omruilen (wijzigen van volume) of bijbestellen? Neemt u dan contact op met de Servicelijn van Circulus-Berkel, telefoonnummer: 0900 - 95 52.

Gemeente Losser: Inwoners kunnen contact opnemen met afdeling 'openbare werken' van de gemeente Losser, telefoonnummer: 053 - 53 77 416.

Gemeente Twenterand: U kunt bellen met ROVA , telefoonnummer 038 - 427 37 77.