Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen over een (extra) container

Ik wil graag een extra container, waar moet ik zijn?

Ik moet voor een extra container betalen, maar ik heb geen extra container. Wat nu?

U kunt bezwaar indienen tegen de extra container.Wanneer een (extra) container wordt gestolen, doet u altijd aangifte van de diefstal bij de politie.

Hoe kan ik een extra storting of mini-container aanvragen?

Om de extra storting of mini-container aan te vragen dient u het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u in ons digitaal loket vinden onder het product 'Aanvraagformulier vier wekelijks restafval inzamelen Almelo'. Hiervoor dient u in te loggen met uw DigiD.

U kunt dit formulier uitprinten, invullen en vervolgens mailen samen met een kopie of foto van het gevraagde bewijs naar [email protected]. Tevens kunt u het formulier uitprinten, invullen en samen met het bewijs per post sturen aan: GBTwente, Demmersweg 140 Hengelo, Postbus 845 7550 AV Hengelo.

Ik heb geen grijze of groene container, wat moet ik doen?

Gemeente Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal: Voert u een huishouding op het betreffende adres? Zo ja, dan kunt u containers aanvragen bij Twente Milieu, telefoonnummer: 0900-8520111. Voorwaarde is wel dat u op het adres ingeschreven staat en dat de woning is geregistreerd bij GBTwente.

Gemeente Berkelland: Als u de container wilt ruilen voor een grotere of een kleinere, als uw container kapot is of als de sticker van de container af is, neemt u dan contact op met de 'publiekswinkel', telefoonnummer: 0545 - 250 250. Dit nummer belt u ook als u een extra container wilt.

Gemeente Bronckhorst: Op elk adres hoort een afvalpas te zijn voor ledigingen op de ondergrondse containers. Op de meeste adressen staat ook een container voor GFT, de huis-aan-huis inzameling van oud papier en één voor kunststof verpakkingen/zuivel- en sappakken. Deze containers zijn niet verplicht. Heeft u vragen over containers? Neem dan contact op met de Servicelijn van Circulus-Berkel, telefoonnummer: 0900 - 95 52.

Gemeente Losser: Inwoners kunnen contact opnemen met afdeling 'openbare werken' van de gemeente Losser, telefoonnummer: 053 - 53 77 416.

Gemeente Twenterand: U kunt bellen met ROVA , telefoonnummer 038 - 427 37 77.

Ik woon in Bronckhorst en heb de container ingeleverd maar moet toch nog betalen voor afval. Hoe komt dat?

Dat komt omdat de gemeente een vast bedrag voor afvalstoffenheffing rekent van 116,40 euro per adres. Als u de container niet ingeleverd heeft, dan betaalt u behalve dat vaste bedrag, ook nog 110 euro voor het ter beschikking hebben van deze container.