Veelgestelde vragen over Controle WOZ-waarde 2020 (Voormeldingen)

Klik op de link voor antwoorden op veelgestelde vragen over Gebruiksoppervlakte.

Wanneer kan ik meedoen aan de Controle WOZ-waarde 2020?

U kunt vanaf maandag 25 november tot en met zondag 8 december uw WOZ-waarde bekijken en daarop reageren.

Ik ben ook (mede)eigenaar. Waarom kan ik de voorlopige WOZ-waarde niet inzien?

GBTwente kan de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Dit volgens de beleidslijn van GBTwente. Alleen dezelfde persoon als de ontvanger van dit aanslagbiljet kan ook de voorlopige WOZ-waarde inzien.

Ik kan wel inloggen, maar zie geen gegevens van mijn woning. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat de WOZ-waarde van uw woning nog niet bekend is voor de eerstvolgende aanslag. Dit kan een reden zijn waarom u geen gegevens ziet. Om erachter te komen of dit de reden is dat u geen gegevens ziet kunt u een email sturen naar [email protected]. Wij zullen uw email dan zo snel mogelijk behandelen.

Ik ben na 13 oktober 2019 eigenaar geworden, maar zie geen voorlopige WOZ-waarde van mijn gekochte woning. Hoe kan dat?

Bent u na 13 oktober 2019 eigenaar geworden, dan ziet u geen gegevens van uw gekochte woning omdat alle gegevens tot en met 13 oktober 2019 zijn verwerkt. Als u een woning heeft verkocht en deze woning staat in Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal of Twenterand, dan ziet u van deze verkochte woning de gegevens.

Wat is een WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. Dit kan een woning zijn, maar ook een bedrijfspand of een openbaar gebouw zoals een school of een sportkantine. Elk jaar worden alle panden gewaardeerd. Bij de waardering van een pand wordt uitgegaan van de marktwaarde. Bij een woning is dit het bedrag dat de woning op zou brengen als deze wordt verkocht. Meestal ligt de WOZ-waarde in de buurt van de marktwaarde. De WOZ-waarde wordt vastgesteld aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken van de woning zoals type, inhoud (voor Borne: Gebruiksoppervlakte) en bouwjaar, maar ook ligging en grootte van het perceel. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld een verbouwing en het onderhoud van de woning. Vervolgens wordt gekeken naar de verschillen tussen uw woning en vergelijkbare, verkochte, woningen.

Wat is het verschil tussen een voorlopige WOZ-waarde en een vastgestelde WOZ-waarde?

Tegen een voorlopige WOZ-waarde kunt u geen bezwaar maken. De reden hiervoor is dat de voorlopige WOZ-waarde nog kan wijzigen voordat deze definitief wordt vastgesteld. Waardewijzigingen kunnen voorkomen wanneer nieuwe verkoopcijfers van vergelijkbare woningen bekend worden. Hierdoor kan het zijn dat wij de voorlopige WOZ-waarde van uw woning opnieuw moeten bekijken en mogelijk moeten aanpassen. Tegen een vastgestelde WOZ-waarde kunt u wel bezwaar maken. Deze staat vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen die u eind februari 2020 van ons ontvangt.

Wat moet ik doen als de gegevens van mijn woning niet kloppen?

Als de gegevens van uw woning niet kloppen kunt u tijdens uw Controle WOZ-waarde 2020 aangeven welke gegevens volgens u niet kloppen. Ook kunt u aangeven wat volgens u de juiste gegevens zijn.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de geselecteerde vergelijkbare woningen?

Als u het niet eens bent met de door ons geselecteerde vergelijkbare woningen dan kunt u zelf foto’s toevoegen van één of meerdere woningen die in de laatste twee jaar verkocht zijn en waarvan u vindt dat deze beter vergelijkbaar zijn met uw woning.

Ik heb nog meer vragen, waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op onze website behandelen we veelgestelde vragen. Wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag kunt u een email met uw vraag sturen naar [email protected]. Wij zullen uw vragen dan zo snel mogelijk behandelen.

Waarom kan ik mijn gegevens uit de Controle WOZ-waarde 2020 niet meer wijzigen?

Wanneer de Controle WOZ-waarde 2020 al is ingevuld óf wanneer de invultermijn (zondag 8 december 2019) is verstreken is het niet meer mogelijk om uw gegevens uit de Controle WOZ-waarde 2020 te wijzigen.

Tot welke datum kan ik mijn gegevens uit de Controle WOZ-waarde 2020 wijzigen?

Dit kan tot en met zondag 8 december.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn ingezonden Controle WOZ-waarde 2020?

U heeft de Controle WOZ-waarde 2020 ingezonden.

  • Wanneer u akkoord bent gegaan met de door ons ingevulde gegevens, dan ontvangt u na inzending alleen een taxatieverslag van uw voorlopige WOZ-waarde.
  • Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in de door ons ingevulde gegevens, dan ontvangt u na inzending twee taxatieverslagen. U ontvangt naast het originele taxatieverslag ook het taxatieverslag met de door u ingevulde gegevens. De taxateur gaat deze wijzigingen beoordelen en u ontvangt voor 1 februari 2020 een taxatieverslag met daarop de conclusie van de taxateur.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Voordat u in ons digitale loket komt vragen wij u in te loggen met DigiD, waarmee wij uw privacy waarborgen. DigiD staat voor Digitale Identiteiten en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens gebruikt u om zich te legitimeren op het Internet, want zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben. Bovendien wordt alle informatie versleuteld verstuurd (https). GBTwente gaat daarnaast strikt vertrouwelijk met uw gegevens om. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyregeling.

Waarom moet ik inloggen met DigiD?

Voordat u in ons digitale loket komt vragen wij u in te loggen met DigiD, waarmee wij uw privacy waarborgen. DigiD staat voor Digitale Identiteiten en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens gebruikt u om zich te legitimeren op het Internet, want zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben. Bovendien wordt alle informatie versleuteld verstuurd (https). GBTwente gaat daarnaast strikt vertrouwelijk met uw gegevens om. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyregeling.

Het beveiligingscertificaat geeft een melding, wat moet ik doen?

In sommige gevallen kunt u één van de volgende meldingen krijgen tijdens het inloggen:

  • “Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website.”
  • “Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is niet verleend door een vertrouwde certificeringsinstantie.”
  • “Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is verleend aan een adres voor een andere website.”

In de meeste van bovengenoemde gevallen ligt de oorzaak bij de gebruikte webbrowser. Wij adviseren u om voor de Controle WOZ-waarde 2020 gebruik te maken van één van de volgende browsers: Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Ik heb dit jaar bezwaar gemaakt. Wanneer krijg ik een uitspraak (reactie)?

Heeft u een aanvraag of bezwaar bij GBTwente ingediend, dan wordt uw aanvraag of bezwaar onderzocht. Indien nodig vragen wij u aanvullende informatie te verstrekken. Na ontvangst van het laatste bewijsstuk of argumentatie, zult u binnen de wettelijke termijn een beslissing van GBTwente ontvangen of zoveel eerder als mogelijk.

Aanvraag kwijtschelding
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar WOZ-waarde
Wettelijke beslistermijn
Geen wettelijke beslistermijn
Binnen het kalenderjaar tenzij in de laatste 6 weken ingediend
Binnen het kalenderjaar tenzij in de laatste 6 weken ingediend
Streeftijd GBTwente
Binnen 3 maanden
Binnen 3 maanden
Binnen 5 maanden
In alle gevallen geldt dat de termijnen lopen vanaf het moment dat het laatste bewijsstuk of argumentatie ontvangen is bij GBTwente. GBTwente kan termijnen verlengen door opschorten, verdagen of uitstellen. U wordt daarover geïnformeerd. Wanneer in een wettelijke regeling geen beslistermijn wordt genoemd, geldt een redelijke termijn.

Bij de behandeling van mijn bezwaar zijn de vergelijkbare woningen aangepast. Kan ik nu zien of hiermee rekening is gehouden?

De waardepeildatum voor de Controle WOZ-waarde 2020 is 1 januari 2019. De vergelijkbare woningen worden ieder jaar opnieuw geselecteerd, passend bij uw woning. De vergelijkbare woningen hebben allen een verkoopcijfer rond de peildatum, in dit geval rond 1-1-2019.

Mijn woning heeft minder dan twee vergelijkbare woningen (vergelijkingsobjecten). Hoe kan dit? 

Het kan gebeuren dan er voor uw woning geen vergelijkbare woningen zijn geselecteerd. Een reden hiervoor kan zijn dat uw woning uniek is en niet goed vergelijkbaar met andere woningen. Wanneer dit het geval is wordt de WOZ-waarde gebaseerd op kenmerken van de woning zoals type, inhoud (voor Borne: Gebruiksoppervlakte) en bouwjaar, maar ook ligging en grootte van het perceel. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld een verbouwing en het onderhoud van de woning.

Als ik akkoord ben gegaan met de hoogte van de voorlopige WOZ-waarde, kan ik dan geen bezwaar meer indienen?

U hebt altijd het recht om bezwaar in te dienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, met hierin de vastgestelde WOZ-waarde, ontvangt u eind februari 2020. Bezwaar indienen kan tot 6 weken na de dagtekening die vermeld staat op het aanslagbiljet.

Mijn inlog voor deelname aan de Controle WOZ-waarde 2020 is niet gelukt. Wat moet ik doen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het inloggen niet is gelukt:

  • U bent niet de hoofdbelastingplichtige
  • De WOZ-waarde van uw woning is nog niet gecontroleerd
  • U ben na 13-10-2019 eigenaar geworden van uw woning
  • U heeft meer dan twee woningen in eigendom binnen ons verzorgingsgebied

Heeft u vragen over inloggen of over de Controle WOZ-waarde 2020? Dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar [email protected]. Wij zullen uw vragen dan zo snel mogelijk behandelen.‚Äč