Wacht met kwijtschelding aanvragen

U heeft een aanslag waterschapslasten ontvangen van het GBLT en wilt hiervoor kwijtschelding aanvragen.
Gepubliceerd op 25.01.2019, 09:00
Wacht met kwijtschelding aanvragen

Wacht met het aanvragen tot u ook de aanslag gemeentelijke belastingen van het GBT heeft gekregen. U hoeft dan maar 1 keer een aanvraag in te dienen. Vanaf 1 maart 2019 doet u dat snel en gemakkelijk in ons digitale loket Mijn GBT