Maatregelen corona Oldenzaal

Hier leest u welke besluiten voor Oldenzaal zijn vastgesteld. 

 

Marktgelden

Voor de leges marktgelden wordt het toepassen van de hardheidsclausule* onderzocht door het college van de gemeente. Het gaat hierbij om de dagen waarop de ondernemer geen gebruik kon maken van de markt vanwege het coronavirus. Een mogelijk besluit hierover volgt later dit jaar.

 

Precariobelasting

Voor terassen wordt voor één kwartaal geen precariobelasting in rekening gebracht. Hierop wordt de hardheidsclausule* toegepast. Ook voor de extra meters worden geen leges en precariobelasting in rekening gebracht.

 

Toeristenbelasting

Er wordt geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 verstuurd. De ondernemers die voor 2019 een belastingplicht hadden met betrekking tot de toeristenbelasting hebben hierover een brief ontvangen.    

 


* Hardheidsclausule: De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling  tot een duidelijk onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende inwoner of ondernemer. Het college van de gemeente heeft deze bevoegdheid en kan dus besluiten om een bepaalde (categorie) aan belastingsoorten niet in rekening te brengen. Er moet wel sprake zijn van duidelijke onvoorziene en onredelijke gevolgen, die zich verder niet of bijna niet voordoen. Mocht de gemeente het besluit tot toepassing van de hardheidsclausule nemen, dan ontvangt u ambtshalve (dus zonder dat u daarom hoeft te verzoeken) een vermindering of vernietiging van de desbetreffende aanslag.

 

 

Aan de maatregelen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.