Maatregelen corona Hengelo

Hier leest u welke besluiten voor Hengelo zijn vastgesteld. 

 

Marktgelden

Voor de leges marktgelden wordt het toepassen van de hardheidsclausule* onderzocht door het college van de gemeente. Het gaat hierbij om de dagen waarop de ondernemer geen gebruik kon maken van de markt vanwege het coronavirus. Een mogelijk besluit hierover volgt later dit jaar.

 

Precariobelasting

Het college van de gemeente neemt na zomervakantie een besluit over aanpassing van de verordening.

 

Toeristenbelasting

De gemeente verstuurt een voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020. De hoogte van het voorschot is hierbij gebaseerd op 30% van de definitieve aanslag toeristenbelasting 2019. Dit is lager dan de 80% die normaal door ons in rekening wordt gebracht. De aanslagen worden met dagtekening 30 november 2020 verstuurd.

De definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 (voor belastingjaar 2019) wordt met dagtekening 30 september 2020 verstuurd. Vanwege het coronavirus is dit enkele maanden later dan u gewend bent.  

 


* Hardheidsclausule: De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling  tot een duidelijk onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende inwoner of ondernemer. Het college van de gemeente heeft deze bevoegdheid en kan dus besluiten om een bepaalde (categorie) aan belastingsoorten niet in rekening te brengen. Er moet wel sprake zijn van duidelijke onvoorziene en onredelijke gevolgen, die zich verder niet of bijna niet voordoen. Mocht de gemeente het besluit tot toepassing van de hardheidsclausule nemen, dan ontvangt u ambtshalve (dus zonder dat u daarom hoeft te verzoeken) een vermindering of vernietiging van de desbetreffende aanslag.

 

 

Aan de maatregelen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.