Maatregelen corona Enschede

Hier leest u welke besluiten voor Enschede zijn vastgesteld. 

 

Marktgelden

Voor de leges marktgelden wordt het toepassen van de hardheidsclausule* onderzocht door het college van de gemeente. Het gaat hierbij om de dagen waarop de ondernemer geen gebruik kon maken van de markt vanwege het coronavirus. Een mogelijk besluit hierover volgt later dit jaar.

Aanvullend besluit uit de raadsvergadering van 15 maart 2021:
De verordening voor de zaterdagmarkt is voor belastingjaar 2020 ingetrokken. De reeds opgelegde aanslagen worden vernietigd.

 

Precariobelasting

De buitendienstmedewerkers hebben van het college van de gemeente richtlijnen gekregen voor de controles precariobelasting. De extra vierkante meters terras worden niet in rekening gebracht. Daarnaast wordt rekening gehouden met niet bruikbare vierkante meters als gevolg brede looppaden.

Aanvullend besluit uit de raadsvergadering van 15 maart 2021:
In 2020 worden geen aanslagen precariobelasting opgelegd voor terrassen, uitstallingen, standplaatsen en borden boven de openbare gemeentegrond.

Reclamebelasting

De controles reclamebelasting zijn vanaf de zomerperiode weer opgestart. De aanslagen worden met dagtekening 30 september 2020 verstuurd.

 

Toeristenbelasting

Er wordt geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 verstuurd. De ondernemers die voor 2019 een belastingplicht hadden met betrekking tot de toeristenbelasting hebben hierover een brief ontvangen.  

 


* Hardheidsclausule: De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling  tot een duidelijk onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende inwoner of ondernemer. Het college van de gemeente heeft deze bevoegdheid en kan dus besluiten om een bepaalde (categorie) aan belastingsoorten niet in rekening te brengen. Er moet wel sprake zijn van duidelijke onvoorziene en onredelijke gevolgen, die zich verder niet of bijna niet voordoen. Mocht de gemeente het besluit tot toepassing van de hardheidsclausule nemen, dan ontvangt u ambtshalve (dus zonder dat u daarom hoeft te verzoeken) een vermindering of vernietiging van de desbetreffende aanslag.

 

 

Aan de maatregelen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.