Maatregelen corona Borne

Hier leest u welke besluiten voor Borne zijn vastgesteld. 

 

Reclamebelasting

De controles reclamebelasting wordt weer opgestart. De aanslagen worden met dagtekening 31 oktober 2020 verstuurd. 

 

Leges

  • Voor evenementen die vanaf 1 juli 2020 zijn aangevraagd worden leges in rekening gebracht. Deze leges worden dus alleen voor nieuwe evenementen opgelegd.
  • Voor evenementen die door het coronavirus geannuleerd zijn wordt het toepassen van de hardheidsclausule* onderzocht door het college van de gemeente. Een mogelijk besluit hierover volgt later dit jaar.

 

Marktgelden

Ook voor de leges marktgelden wordt het toepassen van de hardheidsclausule* onderzocht door het college van de gemeente. Het gaat hierbij om de dagen waarop de ondernemer geen gebruik kon maken van de markt vanwege het coronavirus. Een mogelijk besluit hierover volgt later dit jaar.

 


* Hardheidsclausule: De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling  tot een duidelijk onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende inwoner of ondernemer. Het college van de gemeente heeft deze bevoegdheid en kan dus besluiten om een bepaalde (categorie) aan belastingsoorten niet in rekening te brengen. Er moet wel sprake zijn van duidelijke onvoorziene en onredelijke gevolgen, die zich verder niet of bijna niet voordoen. Mocht de gemeente het besluit tot toepassing van de hardheidsclausule nemen, dan ontvangt u ambtshalve (dus zonder dat u daarom hoeft te verzoeken) een vermindering of vernietiging van de desbetreffende aanslag.

 

 

Aan de maatregelen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.