Help ons verbeteren

Maatregelen corona Almelo

Hier leest u welke besluiten voor Almelo zijn vastgesteld. 

 

Precariobelasting

Er wordt vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 geen precariobelasting geheven voor terrassen en alle overige precario-objecten. Ook wordt er geen precariobelasting geheven voor de extra ingenomen openbare ruimte, voor het uitbreiden van de terrassen. 

Vanaf de tweede helft van augustus zijn de controles precariobelasting door de buitendienstmedewerkers opgestart. De aanslagen worden met dagtekening 31 oktober 2020 verstuurd. 
 
Naast de jaaraanslag ontvangt u een ambtshalve vermindering voor de periode vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Deze vermindering is gebaseerd op de hierboven genoemde besluiten.

 

Reclamebelasting

De controles reclamebelasting worden ook vanaf de tweede helft van augustus weer opgestart. Ook deze aanslagen worden met dagtekening 31 oktober 2020 verstuurd.

 

Toeristenbelasting

Er wordt geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 verstuurd. De ondernemers die voor 2019 een belastingplicht hadden met betrekking tot de toeristenbelasting hebben hierover een brief ontvangen.  

 

 

 

Aan de maatregelen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.