Help ons verbeteren

Informatie aanslag 2020

(Webversie informatiefolder aanslag 2020)

Informatie over uw aanslag gemeentelijke belastingen 2020

  • Uw aanslag betalen? Ga naar www.gbtwente.nl. Hier vind u alle informatie over snel en veilig betalen. Ook kunt u hier terecht voor informatie over kwijtschelding aanvragen.
  • Regel het direct in ons digitaal loket Mijn GBTwente.
  • Klopt er iets niet? Bel ons. Wij nemen de aanslag met u door en helpen u graag verder. Dit is snel én gemakkelijk voor u. Het telefoonnummer staat op de voorkant van uw aanslag.

Wilt u bezwaar maken?

Bel ons eerst. GBTwente helpt u graag. Door er samen naar te kijken is het indienen van een bezwaarschrift misschien niet nodig. Wij nemen uw argumenten met u door en geven u advies over de vervolgstappen. Dat kost u niets en voorkomt dat u misschien onnodig bezwaar maakt. Het telefoonnummer staat op de voorkant van uw aanslag. 

Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Doe dat dan binnen zes weken via ons digitaal loket Mijn GBTwente. Daar vindt u een formulier dat u eenvoudig digitaal invult. Eventuele bewijsstukken kunt u makkelijk uploaden. Log in met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Bezwaar maken is bij ons altijd gratis. 

Automatisch betalen?

Het makkelijkst voor u en voor ons! Ga naar Mijn GBTwente en login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Daar regelt u het veilig en snel. Betalen gaat dan vanzelf. U kunt het niet vergeten en heeft er geen omkijken meer naar. U hoeft niet ineens te betalen maar betaalt automatisch in vaste termijnen (maximaal 10) per jaar. Bij tijdige betaling voorkomt u een aanmaning met extra kosten of dwanginvordering. 

Recht op kwijtschelding?

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belastingen te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt. Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Doe dat dan via ons digitaal loket Mijn GBTwente. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Zorg dat u de bewijsstukken bij de hand hebt.

Kies voor kwijtschelding aanvragen. Geef toestemming voor automatische toetsing van uw gegevens. Voordeel voor u is dat u bij de aanvraag minder bewijsstukken hoeft aan te leveren en dat u misschien volgend jaar niet opnieuw kwijtschelding hoeft aan te vragen. Komt u volgens de toetsing niet in aanmerking óf is de toets niet volledig? Dan vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.

Let op: vanaf dit jaar moet u voor waterschapsbelasting zelf kwijtschelding aanvragen bij GBLT in Zwolle. Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen vraagt u net als altijd aan bij GBTwente. U moet dus twee aanvragen indienen en u krijgt ook twee uitspraken.

Maakt u al gebruik van de Berichtenbox app?

Aanslagen van GBTwente en heel veel andere overheidsorganisaties direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een melding. Activeer nu uw MijnOverheid-account en download de app via de appstore van Google of Apple. Inloggen gaat makkelijk en snel met de DigiD app.

Wist u dat?

Vanaf 2022 alle WOZ-taxaties van woningen op gebruiksoppervlakte gebaseerd moeten zijn? Dat is een landelijke verplichting waardoor we van kubieke meters (inhoud) naar vierkante meters (gebruiksoppervlakte) over gaan. Kijk voor meer informatie op onze website www.gbtwente.nl.

Wat gebeurt er met uw geld?

Ieder jaar betaalt u belasting aan uw gemeente. GBTwente zorgt ervoor dat uw gemeente het belastinggeld krijgt. Met uw belastinggeld worden veel van de algemene voorzieningen in uw gemeente betaald. Zo zorgt de gemeente voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Denk aan straten, riolering, verlichting en openbaar groen. Verder regelt uw gemeente voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Ook zamelt uw gemeente huishoudelijk afval in. Zo levert u samen met uw gemeente een bijdrage aan een prettige leefomgeving.